Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

5067 822d
Reposted fromtanieceleny tanieceleny
9682 c178
Reposted fromsiara siara viatanieceleny tanieceleny
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny
9302 221a
Reposted fromlouse louse

June 11 2015

1977 e7c4
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viaanjove anjove
5158 5503
Reposted fromnyaako nyaako viaanjove anjove

April 07 2015

8822 dc5d
mmm
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao
9013 a146
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
9649 8ec8
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
9671 0312
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy

March 03 2015

0109 0b86 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatransfuzja- transfuzja-
Kiedy się przyzwyczajasz to tak jakbyś umierał.
— Truman Capote
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viatransfuzja- transfuzja-
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viatransfuzja- transfuzja-
0903 3a70 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viatransfuzja- transfuzja-
1662 d874
Reposted fromumorusana umorusana vialouse louse
9597 c73e 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialouse louse

March 02 2015

Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
0603 4185
Reposted frompierdolony pierdolony vialaluna laluna
5420 1c0e 500
Reposted fromrossana rossana viaKaviah Kaviah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl